Contributie

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-. 

Betaling gebeurt eenmalig via iDeal. U geeft daarvoor toestemming door het invullen van het Aanmeldformulier.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en bedraagt voor 2019 €135,- per jaar. De contributie wordt geïnd in 10 termijnen van € 13,50. In de maanden juli en augustus vindt geen contributie-inning plaats.
Voor 2020 is de contributie vastgesteld op €150,- per jaar. 

Betaling gebeurt per automatische incasso, maandelijks vooraf. U geeft daarvoor toestemming door het invullen van het Aanmeldformulier. Contributie wordt niet eerder geïnd dan nadat u bericht heeft gehad dat u of uw kind kan beginnen met zwemmen én, indien er sprake was van een wachtlijst vóór aanvang van zwemmen, dat u aangeeft te willen beginnen met zwemmen.
Terug naar boven